Zverinice – Slovensko društvo ljubiteljev dihurjev je neprofitna, nevladna, dobrodelna, prostovoljska organizacija. Društvo je bilo ustanovljeno je bilo konec leta 2008. V začetku leta 2009 smo organizirali prvi Občni zbor društva na katerem smo izvolili organe društva. Leta 2012 smo na podlagi preteklega dela in uresničevanja svojih ciljev pridobili status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali.

Vse delo v društvu je opravljeno prostovoljno, financiramo pa se iz prostovoljnih prispevkov, donacij, članarin in iz prihodkov od prodaje izdelkov.

Prizadevamo si za izboljšanje stanja na področju zaščite živali. To skušamo doseči z osveščanjem, obveščanjem in izobraževanjem širše javnosti o belih dihurjih, da bi s tem dolgoročno preprečevali neodgovoren odnos do živali. Nudimo tudi pomoč lastnikom pri oskrbi, sodelujemo s strokovnimi javnostmi (predvsem veterinarsko) in hkrati skušamo pomagati čim več živalim, ki potrebujejo pomoč.

  • Spletna stran: http://www.zverinice.com/
  • FB stran: https://www.facebook.com/zverinice/