Kategorije in nagrade na razstavi – 4. Dihurčkov dan

with No Comments

Načrtovane glavne kategorije:
(končen seznam kaegorij bo objavljen po zaključku prijav):

Junior males: samci koteni v letu 2018
Junior females: samice kotene v letu 2018

Adult males1: samci koteni v letih 2016 in 2017
Adult males2: samci koteni v letih 2014 in 2015
Adult females1: samice kotene v letih 2016 in 2017
Adult females2: samice kotene v letih 2014 in 2015

Veterans: dihurji koteni v letu 2013 oziroma prej

Handicapped / Rescues: hendikepirani dihurji in rešeni dihurji

 

Mogoče podkategorije (odvisno od števila prijavljenih dihurjev):

barve / vzorci / angora

Organizator si pridržuje pravico, da dihurja prerazporedi v ustrezno kategorijo.

Organizator si pridržuje pravico, da združi kategorije, če je v posamezni kategoriji prijavljenih premalo dihurjev.

V vsaki kategoriji bodo nagrajeni trije dihurji z najboljšimi ocenami.

 

Dodatne nagrade:

BIS – Best in show (najlepši na razstavi)
BOS – Best of opposite sex (najlepši nasprotnega spola)

Best Junior
Best Adult
Best Veteran

Best Albino
Best Pastel
Best Sable
Best Dark sable
Best Other color

Za najstarejšega dihurja na razstavi